ما می‌خواهیم با اذعان این مساله شروع کنیم که بریکس اند گلیتر در محدوده‌ی سرزمین‌های تحت عنوان میسیساگا، از ملت‌های آنیشنابه، هادنساونی، لنی‌-لنپ، و وندت شکل‌گرفته و برگزار می‌شود.

این سرزمین، که در حال حاضر اسم استعماری اونتاریو را بر خود دارد، خانه‌ی مردمان بومی از سراسر ترتل آیلند است. ما همچنین اذعان داریم که این سرزمین تحت معاهده‌‌ی یک ظرف و یک قاشق ومپوم بلت کاوننت است.این قراردادی است میان کنفدراسیون هادنساونی، آنیشنابه و ملت‌های متحد که به صورت مسالمت‌آمیزی سرزمین‌‌ها و آب‌های منطقه‌ی گریت لیکز به اشتراک ‌گذاشته و از آن‌ها نگهداری کنند.

(این بیانیه با حمایت راون دیوس و توسط او نوشته شده است.)